پاسخ های حقوق درباره طلاق

پرسش و پاسخ های حقوق درباره طلاق

پرسش و پاسخ های حقوق درباره طلاق ١- اگر سن زن کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی باشد، آیا مرد می تواند به طرفیت او دادخواست طلاق بدهد؟ پاسخ: خیر. چون تا زمانی که زن به سن رشد نرسیده نمی…

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید