فسخ نکاح

تعریف طلاق و تفاوت آن با فسخ نکاح

تعریف طلاق و تفاوت آن با فسخ نکاح ازدواج یا عقد نکاح همانند سایر عقود تحت شرایطی قابل انحلال وان بین رفتن می باشد که به آن اسباب انحلال نکاح گفته می شود مانند طلاق و فسخ نکاح. طلاق از…

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید