طلاق

طلاق توافقی چقدر طول می کشد

طلاق توافقی چقدر طول می کشد با توجه به اینکه در طلاق توافقی، زن و شوهر در امور مالی و غیرمالی مرتبط با ازدواج با هم به توافق رسیده اند و تمایل به جدایی با رضایت و توافق دارند، بدیهی است که…

مراحل طلاق توافقی در دادگاه

مراحل طلاق توافقی در دادگاه چیست؟ در وقوع، همه چیز به توافق زن و شوهر بستگی دارد و معمولا آنها پس از توافق در مسایل مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک،…

روابط مالی زن و شوهر (قسمت اول)

اصل استقلال مالی زن و مرد پیش از قرن بیستم، در حقوق اروپایی زن در برابر شوهر استقلال مالی نداشت . پس از شوهر کردن در زمره محجوران در می آمد. از اواخر قرن نوزدهم، به تدریج در قوانین کشورها…

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید