سایر هزینه های ثبت طلاق توافقی

هزینه طلاق توافقی به عهده کیست

هزینه طلاق توافقی به عهده کیست همه ما اطلاع داریم که هر دادخواستی که در دادگاه مطرح می شود، متحمل هزینه های دادرسی به فرد است. به علاوه اینکه با ورود دفاتر الکترونیک قضایی به پروسه ثبت دادخواست ها، هزینه…

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید