تعریف طلاق

تعریف طلاق

تعریف طلاقطلاق از نظر لغوی به معنای گشودن گره و رها کردن است. در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته اند: طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. براین اساس «طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به…

تعریف طلاق و تفاوت آن با فسخ نکاح

تعریف طلاق و تفاوت آن با فسخ نکاح ازدواج یا عقد نکاح همانند سایر عقود تحت شرایطی قابل انحلال وان بین رفتن می باشد که به آن اسباب انحلال نکاح گفته می شود مانند طلاق و فسخ نکاح. طلاق از…

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید