انواع طلاق

طلاق توافقی چگونه است

طلاق توافقی چگونه است طلاق توافقی را می‌توان معادل uncontested divorce در نظر گرفت چون طرفین در مورد همه چیز توافق دارند همچنین معادل no fault divorce در نظر گرفت چون در آن هیچ‌یک از طرفین مقصر قلمداد نمی‌شود. در طلاق توافقی،…

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید