طلاق

مقررات قوانین طلاق (مواد ۱۱۲۰ تا ۱۱۵۷)

مقررات قوانین طلاق (مواد ۱۱۲۰ تا ۱۱۵۷) ماده ۱۱۲۰- عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل میشود. در مورد امکان فسخ نکاح ( مقررات قوانین طلاق ) ماده ۱۱۲۱- جنون هر یک از…

تعریف طلاق

تعریف طلاقطلاق از نظر لغوی به معنای گشودن گره و رها کردن است. در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته اند: طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. براین اساس «طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به…

تصمیم دادگاه در خصوص طلاق و نحوه ثبت آن

تصمیم دادگاه در خصوص طلاق و نحوه ثبت آن از جمله دعاوی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده است، در بند ۹ ماده ۴ قانون حمایت خانواده عبارت است از طلاق، رجوع، فی انفساخ نکاح، بذل مدت و…

تعریف طلاق و تفاوت آن با فسخ نکاح

تعریف طلاق و تفاوت آن با فسخ نکاح ازدواج یا عقد نکاح همانند سایر عقود تحت شرایطی قابل انحلال وان بین رفتن می باشد که به آن اسباب انحلال نکاح گفته می شود مانند طلاق و فسخ نکاح. طلاق از…

پرسش و پاسخ های حقوق درباره طلاق

پرسش و پاسخ های حقوق درباره طلاق ١- اگر سن زن کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی باشد، آیا مرد می تواند به طرفیت او دادخواست طلاق بدهد؟ پاسخ: خیر. چون تا زمانی که زن به سن رشد نرسیده نمی…

اجرای حکم طلاق

اجرای حکم طلاقپس از صدور رای طلاق مشکلات دادرسی به پایان نمی رسند زیرا به ویژه هنگامی که محکوم علیه زوج است، ممکن است برای اجرای حکم مشکلاتی را ایجاد کند. استنکاف شوهر از اجرای حکم طلاقهر گاه حکم طلاق…

انواع طلاق (قسمت دوم)

مصادیق عسر و حرج - طبق تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه بامشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت…

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید