جهیزیه

پرسش وپاسخ های دعوای استرداد جهیزیه

پرسش و پاسخ های دعوای استرداد جهیزیه ۱- آیا زن قبل از طلاق می تواند جهیزیه خود را مسترد کند؟ پاسخ: بله زن هر زمانی که بخواهد می تواند برای استرداد جهیزیه خود علیه مرد اقدام به طرح دعوا نماید.…

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید