پرسش و پاسخ های حقوق درباره طلاق

پرسش و پاسخ های حقوق درباره طلاق

١- اگر سن زن کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی باشد، آیا مرد می تواند به طرفیت او دادخواست طلاق بدهد؟

پاسخ: خیر. چون تا زمانی که زن به سن رشد نرسیده نمی تواند شخص در امور مالی خود تصمیم گیری کند و چون قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش باید تکلیف حقوق مالی زن از جمله مهریه و نفقه مشخص شود وان آنجایی که زن به سن رشد نرسیده، طرح دعوا به طرفیت او با قرار رد دعوا ان سوی دادگاه مواجه خواهد شد. لذا اگر زن به سن رشد نرسیده باشد مرد باید زن و ولی او (پدر یا جد پدری) و در صورت فوت آنها قیم زن را نیز طرف دعوا قرار دهد. اما در مقابل این عقیده عده ای معتقدند که ملاک سن رشد تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی است و دختر با رسیدن به سن ۹ سال تمام قمری بالغ می شود و از طرفی قانون رشد متعاملین که سن رشد را ۱۸ سال شمسی تعیین کرده فسخ ضمنی شده و اینکه وقتی دختر با اجازه ولی یا حتی دادگاه ازدواج می کند دلیل بر خروج از حجر و رسیدن به سن رشد است و در مواقع طلاق شخصا می تواند طرف دعوا قرار گیرد

۲- اگر مرد مجهول المکان باشد، زن چگونه و به چه نشانی باید علیه مرد طرح دعوا کند؟

پاسخ: در هر دعوایی باید نشانی طرف مقابل در دادخواست قید شود. بنابراین اگر مرد مجهول المکان باشد زن باید طبق آخرین اقامتگاه مرد اقدام به تنظیم دادخواست کند و در صورتی که طبق گزارش مأمور ابلاغ مرد در نشانی اعلامی شناخته نشود، آنگاه زن می تواند تقاضای نشر آگهی کند که این حالت متن دادخواست یکبار در روزنامه کثیرالانتشار چاپ می شود و گاه بدون حضور مرد تشکیل و پس از طی تشریفات قانونی حکم به طلاق غیابی صادر و در روزنامه کثیرالانتشار چاپ می شود که پس گذشتن مواعد تجدیدنظر و فرجام خواهی، زن با رای طلاق غیابی می تواند اقدام به ثبت واقعه طلاق در دفتر رسمی طلاق نماید.

۳-اگر زن از شوهر خود وکالت در طلاق داشته برای جداشدن و ثبت طلاق به کجا باید مراجعه کند. آیا شخص می تواند اقدام کند؟

پاسخ: چنانچه مرد ضمن نکاح یا به صورت جداگانه به همسر خود وکالت بلاعزل در طلاق با حق توکیل به غیر دهد در این صورت زن بایستی با اعطای وکالت به یک نفر وکیل دادگستری اقدام به مطلقه نمودن خود از طریق دادگاه خانواده نموده و پس از طی تشریفات مربوطه نسبت به ثبت طلاق در دفتر رسمی طلاق اقدام نماید و لذا شخصا نمی تواند برای مطلقه نمودن خود به دادگاه مراجعه و دادخواست تقدیم نماید چون وکالت در دادگاه مخصوص وکلای دادگستری است.

۴- آیا در طلاق به درخواست زن مهریه ای به زن تعلق می گیرد؟

پاسخ: مهریه طلب زن محسوب میشود که مرد مکلف به پرداخت آن است. تقاضای طلاق از سوی زن مانع مطالبه آن و الزام مرد به پرداخت آن نیست، مگر این که دلایل زن جهت درخواست طلاق کافی نبوده، در این صورت ممکن است با توافق مرد بخواهد از یکدیگر جدا شوند. که در این حالت معمولا مرد موافقت خود را منوط به بخشیدن تمام یا بخشی مهریه از طرف زن می نماید. وگرنه صرف بخشیدن مهریه از طرف زن و تقاضای طلاق اس ان کافی برای صدور رأی به طلاق نیست و اینکه در عرف شنیده می شود که مهرم حلال، جونم آزاد، کافی برای صدور رأی به طلاق به دادخواست زن نیست.

۵- اگر زن ضمن طلاق از همسر اول در حال دریافت مهریه باشد، آیا به واسطه ازدواج بعدی مهریه او قطع می شود؟

پاسخ: خیر. طلاق قبلی و ازدواج بعدی تاثیری در پرداخت مهریه از طرف مرد و دریافت آن به عنوان طلب از سوی زن ندارد.

۶- آیا در صورت فسخ نکاح مهریه ای به زن تعلق می گیرد؟

پاسخ: فسخ یکی از موارد انحلال نکاح می باشد. فسخ نکاح به واسطه یکی از عیوب مرد و یا زن طبق شرایط مندرج در مواد ۱۱۲۱ تا ۱۱۲۸ قانون مدنی واقع می شود. استفاده از اختیار فسخ نکاح فوری است و در صورت عدم . اقدام فوری این حق ساقط می شود. اما در خصوص تعلق یا عدم تعلق مهریه به واسطه فسخ نکاح باید اشاره شود که طبق ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی، هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهریه ندارد. مگر در صورتی که علت فسخ عن باشد که در این صورت زن مستحق نصف مهریه است.

۷- شرایط تقاضای طلاق از سوی زن به واسطه ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اولش چیست؟

پاسخ: یکی از شروط ۱۲ گانه ضمن عقد نکاح که به زن اجازهی طلاق با وکالت از سوی مرد میدهد عبارت است از اثبات نکاح مجدد مرد در ایام زوجیت بدون اجازه همسر اول است و فرقی میان ازدواج دائم یا موقت دراستفاده زن از حق طلاق طبق این شرط نیست.

۸- تأثیر جرایم غیراخلاقی و برخلاف عفت مانند رابطه نامشروع از سوی زن در ایجاد حق طلاق برای مرد و همچنین تأثیر آن در مهریه زن چیست

پاسخ: اولا مطابق قانون مدنی حق طلاق از اختیارات مرد محسوب میشود، لذا وقوع جرایم مخالف عفت و اخلاق تأثیری در حق طلاق از سوی مرد ندارد. ثانیا مهریه جزء طلب زن محسوب می شود و وقوع اعمال مجرمانه حتی در صورت اثبات آن و اجرای مجازات نسبت به زن موجب ساقط شدن مهریه زن به عنوان یک مطلب رسمی نمی شود. و- منظور از اصطلاح سه طلاقه کردن زن چیست؟
تا او را پاسخ: عبارت است از این که بین زن و مرد به صورت متوالی سه وصلت به وجود آید و هر یک منجر به طلاق شوند که پس از سومین طلاق امکان وصلت چهارم میان آنها وجود ندارد. بنابراین مرد نمی تواند به واسطه یک وصلت در همان طلاق اول از دادگاه تقاضای سه طلاق نمودن همسر خود را داشته باشد. مانند آنچه که در برخی فیلم ها دیده میشود که مرد به همسرش می گوید تو را سه طلاقه می کنم اصلا واقعیت ندارد مگر طبق شرایطی که اشاره کردیم.

۱۰- در صورت وقوع طلاق غیابی به درخواست زن اگر بعد از مدتی مرد از وقوع طلاق مطلع شود چه اقدامی می تواند انجام دهد؟ آیا حق اعتراض به طلاق دارد؟

پاسخ: کلیه احکام غیابی دادگاه ها از جمله طلاق غیابی در هر زمانی به نص اطلاع شخص غایب در دادگاهها، قابل واخواهی می باشند. بنابراین در خصوص طلاق غیابی مرد ضمن اعتراض می تواند دادخواست ابطال طلاق اول را طرح نماید، که در صورت رسیدگی و نقض رأی غیابی ازدواج دوم زن باطل می شود و رابطه زوجیت قبلی میان زن و همسر سابقش برقرار می شود و فرزند مشترک احتمالی میان زن و همسر دوم نیز مانع این امر نخواهد بود.

۱۱- آیا مرد می تواند بواسطه فریب در ازدواج از سوی، زن مانند اثبات باکره نبودن، اقدام به فسخ نکاح نماید؟

پاسخ: بله فریب در ازدواج چه از سوی مرد و چه از سوی زن می تواند باعث ایجاد حق فسخ نکاح برای طرف مقابل شود. مانند اینکه زن خود را باکره معرفی کرده و بعد خلاف آن ثابت شود یا زن خود را دارای تحصیلات عالیه در فلان رشته معرفی کرده و بعد خلاف آن ثابت شود که در این حالت مطابق ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی اگر فسخ نکاح قبل از نزدیکی باشد مهریهای به زن تعلق نمی گیرد مگر در صورتی که علت فسخ عنن یا ناتوانی جنسی مرد باشد.

۱۲- مدارک لازم برای درخواست طلاق چیست؟

پاسخ: تنظیم دادخواست طلاق به ضمیمه کپی عقدنامه و کارت ملی و سپس مراجعه به دفتر خدمات قضایی و یا مراجعه مستقیم به دادگاه خانواده در شهرهایی که ثبت دادخواست الکترونیکی اجباری نشده است.

هنوز امتیازدهی نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید