پرسش وپاسخ های دعوای استرداد جهیزیه

پرسش و پاسخ های دعوای استرداد جهیزیه

1- آیا زن قبل از طلاق می تواند جهیزیه خود را مسترد کند؟

پاسخ: بله زن هر زمانی که بخواهد می تواند برای استرداد جهیزیه خود علیه مرد اقدام به طرح دعوا نماید.

۲- در صورت استرداد جهیزیه توسط زن و بردن آن به خانه پدری اش و ترک زندگی مشترک، تکلیف مرد چیست؟

پاسخ: اگر زن با استرداد جهیزیه، منزل مشترک را نیز ترک نمود، مرد فورا باید ضمن تهیه وسایل و اثاثیه لازم و قرار دادن آن در منزل مشترک که مهیای زندگی زناشویی باشد، نسبت به تنظیم دادخواست الزام به تمکین علیه زن در دادگاه خانواده اقدام و از طریق دادگاه خانواده مبادرت به طرح دعوا نماید.

2- در صورتی که در زمان ازدواج لیست سیاهه میان طرفین تنظیم نشده باشد، زن چگونه می تواند جهیزیه خود را استرداد کند؟

پاسخ: چنانچه لیست سیاهه جهیزیه تنظیم نشده و یا از بین رفته و یا مفقود شده باشد، زوجه می تواند ضمن ارائه فاکتور وسایل و یا استشهادیه شهود و ذکر وسایل و اثاثیه ای که به خانه شوهر برده است، مالکیت خود را ثابت و با رای دادگاه نسبت به استرداد و بازگرداندن آنها اقدام کند.

۴- اگر مرد وسایل و جهیزیه را به نحوی از منزل مشترک خارج کند تکلیف چیست؟

پاسخ: مرد حق خروج جهیزیه و وسایل متعلق به زن را از منزل مشترک ندارد مگر با رضایت او. بنابراین اگر ثابت شود مرد آنها را بدون اطلاع زن خارج کرده و به جای دیگری منتقل نموده، در صورت موجود بودن زن جبران خسارت آنها است. می تواند تقاضای استرداد آنها را نماید و اگر تلف و یا خراب شود، مرد ضامن جبران خسارت آنها است.

۵- آیا زن می تواند وقتی که مرد در خانه حضور ندارد، جهیزیه را شخصا یا با همکاری خانواده اش از منزل شوهر خارج کند؟

پاسخ: اگر وسایل و اثاثیه جز جهیزیه بوده و مالکیت آن قابل اثبات باشد، بله زن می تواند حتی در غیاب مرد جهیزیه را از منزل مشترک خارج کند و مرد نمی تواند هیچ ادعایی از جمله سرقت داشته باشد.

۶- اگر مرد وسایلی را که متعلق به زن و جزء جهیزیه او بوده را بفروشد تحت چه عنوانی می توان علیه او طرح دعوا نمود؟

پاسخ: از آنجایی که اموال و جهیزیه زن با رضایت زن برای انتفاع و استفاده مشترک به خانه مرد برده شده بنابراین ید مردید امانی نیست و نمی توان علیه او دعوای خیانت در امانت کرد و صرفا می توان از طریق حقوقی مرد را ملزم به جبران خسارت و پرداخت قیمت جهیزیه نمود.

۷- مرجع صالح برای دعوای استرداد جهیزیه کجاست؟

پاسخ: تا ۲۰ میلیون تومان شورای حل اختلاف محل اقامت مرد و اگر ارزش جهیزیه بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد در دادگاه خانواده محل اقامت مرد قابل طرح و رسیدگی است.

۸- در مواردی که زن تقاضای طلاق دارد، آیا دادگاه می تواند مرد را به پرداخت جهیزیه نیز محکوم کند؟

پاسخ: خیر بلکه باید علاوه بر دادخواست طلاق، دادخواست استرداد جهیزیه را با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی نیز علیه مرد طرح نماید والا دادگاه نمی تواند در ضمن طلاق به موضوع حقوق مالی زن از جمله جهیزیه تصمیم گیری کند مگر این که زن آنها را بخشیده باشد یا قبلا استرداد کرده باشد که در رای قید میشود.

۹- آیا زن مکلف به بردن جهیزیه به منزل شوهر است؟

پاسخ: خیر زیرا در قانون مدنی چنین تکلیفی برای زن یا خانواده زن قرار داده نشده و آنچه که به عنوان جهیزیه از سوی زن به خانه شوهر برده می شود بر حسب عرف و رسم و فرهنگ ایرانی است و اگر زن جهیزیه ای به خانه شوهر نبرد باز هم شوهر مکلف است همه وسایل ضروری و موردنیاز زندگی مشترک را از باب انفاق طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی تهیه و تامین کند. و در غیر این صورت زن می تواند علیه مرد اقدام به طرح دعوای الزام به پرداخت نفقه نماید.

۱۰- آیا در صورت فوت زن، پدر زن حق استرداد جهیزیه را دارد؟

پاسخ: در صورت بروز اختلاف با توجه به این که جهیزیه از طرف پدر زن به دخترش هبه شده و مالکیت آن به دخترش منتقل شده است لذا پس از فوت زن اموالش جزء ترکه و اموال باقی مانده از زن بوده و به ارث می رسد و هر یک از ورثه اعم از پدر و مادر زن و همسرش به میزان سهم قانونی از آن ارث می برند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *