نفقه چیست

نفقه چیست

طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می شود مثل مسکن، پوشاک، غذا، اثاثیه منزل و هزینه های درمان و حتی خادم البته در صورتی که زن عادت به داشتن خادم داشته باشد و یا به واسطه مریضی نیاز به آن داشته باشد. محاسبه میزان بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد میباشد.

نفقه در ازدواج دائم مطرح می شود و در عقد هیچ گونه نفقه ای وجود ندارد مگر اینکه زن و مرد توافق کرده باشند.

دو شرط ذیل بر نفقه ضروری می باشد:

 1. دائمی بودن عقد که قانون مدنی در ماده ۱۱۰۶ تصریح دارد که در عقد دائم نفقه زوجه به عهده شوهر است.
  تمکین کامل زوجه، در صورتی که زنی به همسر خود تمکین نکند، عنوان ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در نتیجه پرداخت از عهده شوهر وی ساقط می شود.
 2. توجه داشته باشید که بر طبق ۱۱۱۵ قانون مدنی اگر زن بتواند ثابت کند زندگی مشترک وی با همسرش ضرر بدنی، شرافتی با مالی به همراه دارد، دادگاه او را محکوم به تمکین نخواهد کرد که در این صورت تمکین نکردن باعث از بین رفتن نفقه نمی گردد.

هزینه های درمان زوجه که جزء نفقه است تا چه میزان بر عهده مرد است؟

هزینه های درمان زوجه که در قانون از موارد موضوع فوق شمرده شده است شامل هزینه های درمان متعارف می باشد. اگر زوجه دچار بیماری صعب العلاجی شده باشد که هزینه های آن زیاد باشد وجوبی بر پرداخت هزینه ها توسط شوهر نیست.

زن بعد از تمکین کامل به دو صورت ذیل میتواند درخواست نفقه کند:

 • تمکین خاص
 • تمکین عام
تمکین خاص:

داشتن روابط زناشویی زن و شوهر می باشد.

تمکین عام:

فرمان‌برداری در امور کلی زندگی می باشد. که یکی از مصادیق آن اقامت در اقامتگاه دائمی شوهر است.

نحوه محاسبه نفقه زن

چنانچه زن نسبت به مطالبه اقدام نماید مراجع قضایی برای تعیین نفقه این امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهند تا نفقه زوجه را با در نظر گرفتن شئونات و تحصیلات و خانواده پدری وی تعیین نماید و با توجه به نظر کارشناس حکم مقتضی صادر می شود.

تفاوت نفقه زن با نفقه فرزند

نکته بسیار مهم در خصوص زن این است که زوجه می تواند نفقه معوقه خود را از مرد مطالبه کند یعنی اگر شخص ۳ سال است که نفقه همسر خود را پرداخت نکرده، زن می تواند نفقه گذشته خود را مطالبه کند در صورتی که این کار در مورد فرزندان قابل اجرا نیست.

مطالبه نفقه توسط وکیل چه مزایایی دارد؟

 • کاهش مدت زمان مطالبه
 • عدم نیاز حضور زن در دادگاه
 • شناسایی و توقیف اموال توسط وکیل
 • دریافت حکم جلب در صورت عدم پرداخت
 • برای جلب کردن مرد حضور زن نیاز نخواهد بود
 • گرفتن طلاق زن بعد از اثبات اینکه نفقه پرداخت نشده است

طریقه دریافت نفقه زن

زن (زوجه) از ۲ طریق حقوقی و کیفری می تواند نفقه خود را مطالبه نماید:

 • از طریق اقامه دعوی حقوقی در مراجع قضایی
 • طرح دعوی کیفری

اقامه دعوی حقوقی در مراجع قضایی

زوجه می تواند با تنظیم دادخواستی با موضوع مطالبه نفقه با ذکر تاریخ ( از تاریخی که پرداخت نشده است ) و با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا شورای حل اختلاف ( در صورتی که نفقه زیر ۲۰ میلیون تومان باشد ) و اقدام به ثبت دادخواست نماید.

بعد از ثبت دادخواست درخواست مطالبه نفقه، جلسه ای با حضور زوجین تشکیل و موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده می شود.

طرح دعوی کیفری نفقه

ترک انفاق ( ندادن نفقه ) به افراد واجب النفقه مانند زوجه و فرزندان با توجه به قانون مجازات جرم محسوب می گردد و دارای حبس می باشد. زوجه می تواند با مراجعه به دادسرای محل زندگی مشترک شکواییه ای مبنی بر ترک انفاق تنظیم و پس از ابطال تمبر به دایره ارجاع دادسرا و پس از انجام تحقیقات در کلانتری حکم به مجازات زوج داده می شود.

رابطه تمکین و نفقه

بر طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع شروع از ادای وظایف امتناع کند در واقع تمکین نکند مستحق حق خود نخواهد بود.

حال سوال پیش می‌آید که تمکین چیست؛ تمکین بدین معنی است که زوجه می بایست در منزل مشترک که شوهر اختیار کرده سکونت گزیند و از شوهر در انجام وظایف زناشویی اطاعت کند و در راستای این که قانون مدنی که مقرر کرده ریاست خانواده از خصایص شوهر است عمل نماید.

هزینه دادرسی دعوی نفقه

هزینه دادرسی در دعوی حقوقی ۵/۳ درصد بهای خواسته است و اگر با جلب نظر کارشناس باشد حدوداً ۱۵۰ الی ۲۰۰ هزار تومان هزینه دارد.

هزینه دادرسی در دعوی کیفری فقط ۱۰ الی ۳۰ هزار تومان می باشد.

هزینه کارشناسی در دعوی حقوقی

هزینه کارشناسی در طرح دعوی حقوقی معادل ۱۵۰ الی ۲۰۰ هزار تومان می باشد که این مبلغ باید توسط زن (زوجه) پرداخت شود که پس از محکومیت زوج قابل دریافت از مرد می باشد.

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید