حضانت فرزند

وظیفه حفظ و نگهداری فرزندان بر عهده والدین است، ولی ممکن است که والدین با توافق یک دیگر این وظیفه را به عهده گیرند. در مواردی که والدین بابت این موضوع به توافق نمی رسند، دادگاه مطابق قانون حضانت فرزند را تا سن 7 سالگی به مادر و از سن 7 سالگی به بعد بر عهد پدر می گذارد.
البته تفاوت هایی میان دختر و پسر وجود دارد، بدین شکل که دختر از 7 سالگی تا 9 سالگی که سن بلوغ است به مدت زمان 2 سا نزد پدر بوده و بعد از 9 سالگی بنا به تشخیص خود پدر یا مادر را برای ادامه زندگی انتخاب می کند، اما در مورد پسر بدین گونه است که پسر بعد از 7 سالگی تا سن 15 سالگی نزد پدر بوده و بعد از آن می تواند بین پدر یا مادر یکی را به عنوان سرپرست خود انتخاب نماید. دلیل این اختلاف سنی به سن بلوغ بر می گردد که در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی می باشد.

شرایط لازم برای حضانت

اگر سرپرست کودک ” پدر یا مادر ” به بیماری واگیرداری مانند سل، حصبه، سفلیس و غیره دچار شود و خطر سرایت به کودک وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت حضانت کودک را به دیگری واگذار می کند. در قوانین ما شایستگی اخلاقی، عقل، توانایی عملی، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر را به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده است.
البته در صورتی که پدر فوت شده باشد، حتی در صورت ازدواج مادر حضانت از او سلب نمی گردد.

بذل مهر در قبال اخذ حق حضانت دائم فرزند

[/vc_column][/vc_row]

سلب حضانت فرزند از پدر یا مادر

[/vc_column][/vc_row]

مواردی که می تواند حضانت فرزند را تغییر دهد:

– ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی

– فساد اخلاقی و فحشا

– سوء استفاده از کودک مانند مشاغل غیر اخلاقی، فحشا، فساد، تکدی، قاچاق و…

– اعتیاد به الکل، مواد مخدر و قمار

– تکرار ضرب و جرح بیش از حد متعارف

حضانت فرزند قبل از طلاق

قبل از طلاق حضانت فرزندان بر عهده هر دو طرف یعنی هم پدر هم مادر است، اما مد نظر داشته باشید حضانت فرزندان تا سن 7سالگی بر عهده مادر و سپس با پدر است.

نحوه ملاقات طفل

[/vc_column][/vc_row]

مدارک لازم برای دریافت حضانت توسط وکیل

– سند طلاق

– اصل شناسنامه

– کپی کارت ملی

در صورتیکه طلاق از نوع طلاق توافقی باشد، ارائه نسخه ای از توافقات زوجین الزامی می باشد.