تصمیم دادگاه در خصوص طلاق و نحوه ثبت آن

تصمیم دادگاه در خصوص طلاق و نحوه ثبت آن

از جمله دعاوی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده است، در بند ۹ ماده ۴ قانون حمایت خانواده عبارت است از طلاق، رجوع، فی انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن.

به دعاوی ایرانیان غیرشیعه که دین و مذهب آنان به رسمیت شناخته شده در مسئله نکاح و طلاق برابر قواعد متداول مذهب شوهر رسیدگی میشود.
رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست انجام می شود. به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق مراکز مشاوره خانواده مستقر در دادگاه‌ها، حسب تشخیص دادگاه با حضور زوجین اقدام به مشاوره و سعی در ایجاد سازش مینمایند. سپس دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده، به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می نماید.

ثبت نکاح و طلاق و رجوع و فسخ نکاح برابر ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده الزامی است. البته ثبت طلاق و سایر موارد انحلال در دفاتر رسمی طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه مجاز است. در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید موضوع را جهت صلح و سازش به داوری ارجاع کند. طرفین باید ظرف یک هفته داوران خود را که از اقارب و نزدیکان آنها و متأهل و دارای حداقل سی سال سن باشند به دادگاه معرفی کنند.

پس از تعیین داور و معرفی آنها به دادگاه و تأیید آنها، جلسه داوری تشکیل می شود که پس از استماع اظهارات طرفین، داوران نظر خود را در خصوص امکان یا عدم امکان سازش طی صورت جلسه ای به دادگاه اعلام میدارند.
او پس از ملاحظه صورتجلسه داوری و اظهارات طرفین و دلایل وجود، ضمن صدور رای، با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند راح تکلیف جهیزیه/ مهریه نفقه زوجه / حضانت اطفال و حمل را معین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های آن تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه است. همچنین طلاق با رضایت زوجه و قبل از دریافت مهریه و نفقه یا به واسطه صدور حکم به اعسار زوج از پرداخت مهریه و تقسیط آن نیز ثبت می شود.

چند نکته:

  • اگر زن بدون دریافت حقوق مالی رضایت به ثبت طلاق دهد، می تواند پس از آن برای دریافت حقوق خود از طریق اجرای احکام اقدام نماید. – اجرای صیغه طلاق منوط به انقضای مهلت اعتراض و فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجام خواسته است.
  • مدت اعتبار حکم طلاق ۶ ماه است و در صورت عدم ثبت آن در دفتر رسمی طلاق، باطل می شود.
  • مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ۳ ماه است و در صورت عدم ثبت طلاق، باطل میشود.
  • ثبت طلاق منوط به حضور حداقل دو شاهد مرد عادل است.

نه در طلاق رجعی صیغه طلاق جاری و صورتجلسه می شود اما ثبت آن منوط به گواهی دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه در منزل زوج تا پایان عده است. در صورت عدم ثبت طلاق توسط مرد، ضمن الزام به ثبت آن، به مجازات جزای نقدی ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال و یا حبس از ۹۱ تا ۶ ماه محکوم می شود.

هنوز امتیازدهی نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید