انواع طلاق (قسمت اول)

برای معرفی انواع طلاق آن را در طی دو بخش توضیح می دهیم.

طلاق
از لحاظ حق رجوع مرد که شامل دو مورد زیر است:
طلاق رجعی
طلاق بائن
۱- طلاق رجعی نوع طلاق، با توجه به شرایط طرفین و دلایل وقوع طلاق توسط دادگاه رسیدگی کننده به دعوای طلاق مشخص می گردد و در رأی دادگاه قید میشود که مثلا طلاق از نوع رجعی است. طلاق رجعی، طلاقی است که در مدت عده برای مرد حق رجوع وجود دارد یعنی مرد می تواند دوباره به زندگی مشترک برگردد و در قانون شرایط خاصی ندارد و با هر لفظ یا عملی که نشان از رجوع و برگشت مرد داشته باشد حاصل میشود.
وقتی مرد در مدت عده طلاق رجعی، رجوع کند زن مکلف به انجام وظایف زناشویی است و نمی تواند مانع رجوع مرد شود چون رجوع حق و جزء اختیارات مرد محسوب می شود و برای زن چنین حقی در نظر گرفته نشده است.
ضمن این که حق رجوع مرد حتی با قرارداد هم قابل اسقاط نیست. در زمان رجوع نیازی به نکاح و عقد مجدد و خواندن صیغه نکاح نیست لذا وقتی مرد رجوع نموده باشد، نکاح و ازدواج اول (قبلی) با همان شرایط و مهریه قبلی ادامه می یابد.
نکته: هرچند گفته شد برای رجوع تشریفات خاصی نیاز نیست اما ثبت آن الزامی است. طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ مرد باید ظرف مدت یکماه پس از رجوع نسبت به ثبت آن در دفتر طلاق اقدام نماید در غیر این صورت ضمن الزام به ثبت آن، محکوم به پرداخت جزای نقدی درجه پنج (۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال و یا حبس تعزیری درجه هفت (۹۱ روز تا شش ماه) می شود.
۲- طلاق بائن و برخلاف طلاق رجعی، در طلاق بائن در مدت عده برای شوهر حق رجوع وجود ندارد. یعنی وقتی صیغه طلاق جاری و در شناسنامه طرفین ثبت شد، تا پایان مدت عده نه تنها حق رجوع نیست بلکه پس از آن هم حق رجوع وجود ندارد مگر این که زن و مرد مجددا با اجرای خطبه عقد نکاح با یکدیگر و در صورت نبودن مانع قانونی و شرعی، ازدواج کنند.
طبق ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی طلاق در صورتی بائن محسوب می شود که یکی از چهار ویژگی زیر در طرفین یا شرایط وقوع طلاق وجود داشته باشد: اطلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود. ۲- طلاق زن یائسه ۳- طلاق خلع و مبارات ۳ تا زمانی که زن به عوض رجوع نکرده است.
۴- طلاق سوم، یعنی سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آ
اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید. طلاق از لحاظ متقاضی آن – طلاق به درخواست مرد (زوج) – طلاق به درخواست زن (زوجه) – طلاق توافقی
۱- طلاق به درخواست مرد در نظام حقوقی ایران، اختیار طلاق با مرد است و از همین رو در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مقرر شده:
«مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» ”
نکته: بعضی از زنان و مردان تصور می کنند برای طلاق می توانند مستقیما به دفتر رسمی طلاق مراجعه و درخواست ثبت آن را بنمایند. اما واقعیت این است که مطابق ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده، طرفین ابتدا باید به دادگاه خانواده مراجعه کنند تا پس از طی تشریفات قانونی از سوی دادگاه گواهی عدم امکان سازش که در قالب رای است صادر شود که پس از صدور باید ظرف مدت سه ماه در دفتر رسمی طلاق ثبت شود در غیر این صورت، گوهی عدم امکان سازش باطل شده و مجددا باید مسیر دادگاه را جهت صدور گواهی عدم امکان سازش از ابتدا طی کنند.
اینکه قانون می گوید حق طلاق با مرد است به این معنا است که مرد برای ارائه تقاضای طلاق نیاز به اثبات هیچ چیزی برای طلاق ندارد و اجباری هم در بیان علت طلاق نیست به جز این که پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و قبل از ثبت طلاق باید حقوق مالی زن مثل مهریه، نفقه و انت المثل پرداخت شود مگر اینکه رأی به اعسار مرد از پرداخت یکجای آنها صادر شود. آنها صادر شود
۲- طلاق به درخواست زن هرچند طبق قانون على الاصول طلاق به اراده مرد واقع می شود، اما در مواردی ممکن است زن متقاضی طلاق باشد، هرچند مرد راضی به طلاق دادن زن نباشد. در عمل معمولا درخواست طلاق از سوی زن سخت و دارای تشریفات طولانی است که آن هم بستگی به دلایلی دارد که زن برای تقاضای طلاق به دادگاه ارائه می کند. . . . . . . . . . . . . . و طلاق به درخواست زن به دو قسم تقسیم می شود: .. بند اول- طلاق به حکم قانون، که در سه حالت واقع می شود . – خودداری مرد از پرداخت نفقه زیره و .. – :: .. – عسر و حرج داران . . .
غیبت طولانی و بی خبری از مرد (شوهر) الف- خودداری مرد از پرداخت نفقه مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز و ناتوانی شوهر از دادن نفقه….. .
نکته: برای اثبات این موضوع او زن باید دادخواست مطالبه نفقه به طرفیت مرد در دادگاه خانواده طرح کند تا در صورت صدور حکم به محکومیت مرد و عدم اجرای آن توسط وی، بتوان از حکم ماده ۱۱۲۹ برای درخواست طلاق استفاده کرد. عدم پرداخت نفقه گذشته موجب استفاده از حکم ماده ۱۱۲۹ نیست. اگر برای دادگاه ثابت شود مرد از مدتها پیش نفقه زن را نپرداخته نمی توان از حکم ماده ۱۱۲۹ استفاده کرد مگر این که از پرداخت نفقه آینده زن خودداری کند.
ب- عسر و حرج
سر در لغت به معنی تنگی، سختی و دشواری است و حرج نیز به تنگی و فشار و ناچاری معنی شده است. بنابراین هر عملی یا رفتاری که از ناحیه مرد موجب فشار و در تنگنا قرار گرفتن و تحمل مشقت و سختی برای زن باشد او می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات آن به حکم دادگاه از مرد طلاق بگیرد. از جمله ضرب و شتم مکرر زن توسط مرد، سرد مزاجی مرد و عدم رابطه زناشویی و امثال آن جزء مصادیق عسر و حرج است که تشخیص آن به عهده دادگاه رسیدگی کننده به دعوای طلاق است. : :
در ماده ۱۱۳۰ مقرر شده است که، درصورتی که دوام زندگی زناشویی موجب عسر و حرج زن شود، زن می تواند از این بابت درخواست طلاق داشته باشد و در صورت اثبات آن دادگاه مرد را اجبار به طلاق می نماید و در صورتی که اجبار شوهر ممکن نباشد، زن به اذن و اجازه دادگاه طلاق داده می شود.

هنوز امتیازدهی نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید