اجرای حکم طلاق

اجرای حکم طلاق

پس از صدور رای طلاق مشکلات دادرسی به پایان نمی رسند زیرا به ویژه هنگامی که محکوم علیه زوج است، ممکن است برای اجرای حکم مشکلاتی را ایجاد کند.

استنکاف شوهر از اجرای حکم طلاق

هر گاه حکم طلاق از سوی دادگاه صادر شود و به محکوم علیه ابلاغ گردد در صورتی که محکوم علیه – زوج از اجرای حکم و طلاق دادن زوجه خودداری نماید، دادگاه صادر کننده رأی شخصی را به عنوان نماینده معرفی می کند تا با حضور در دفتر طلاق، مبادرت به دادن طلاق نماید و دفاتر طلاق مکلف به اجرای صیغه و ثبت آن می باشند.

اداره حقوقی قوه قضاییه در همین ارتباط طی نظریه ای اعلام کرده است: «با توجه به ماده ۱۵ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ و استفاده از مواد ۱۴۷ و ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی، هر گاه پس از صدور حکم طلاق از طرف دادگاه مدنی خاص، زوج حاضر به حضور در دفتر خانه و امضاء دفتر اسناد شود، نماینده دادگاه مدنی خاص با امضاء دفتر مذکور مفاد حکم دادگاه را به موقع اجرا در خواهد آورد».

گواهی عدم امکان سازش، اعلامی است

هر گاه گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه خانواده خانواده صادر شود، برای به صدور اجراییه نیست و گواهی مذکور جنبه اعلامی داشته و اجرای آن نیازمند صدور و ابلاغ اجراییه نیست؛ اما در مورد مسائل مالی که توسط دادگاه در مورد آنها حکم صادر شده است صدور اجراییه برای اجرای آنها ضروری است.

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

با توجه به صراحت قانون پس از قطعیت حکم طرفین حق دارند ظرف مدت سه ماه جهت اجرای صیغه طلاق به دفترخانه مراجعه نمایند. پس از انقضای مهلت مذکور، اجرای صیغه ممکن نیست و گواهی عدم امکان سازش از اعتبار ساقط می شود و باید گواهی مجدد صادر شود. به موجب نظریه شماره ۲۶۸/۷مورخ ۷۰/ ۱ / ۲۶ اداه حقوقی قوه قضاییه: «صرف صدور حکم اجازه طلاق به زوج، مادام که صیغه طلاق اجرا نشده و مدت عده تمام نشده است (در مواردی که زن ملزم به نگهداری عده است) سبب قطع رابطه زوجیت نیست به خصوص که درخواست طلاق به تقاضای زوج بوده و او می تواند از اجرای آن منصرف شود. بنابراین زن موظف به تمکین از شوهر خواهد بود».

 

اجرای حکم غیابی

هر گاه حکم طلاق با صورت غیابی صادر شود به موجب تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره با معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له اجرا خواهد شد و مراد از آن معرفی ضامن یا اخذ تأمین است که در صورتی که در نتیجه واخواهی یا تجدید نظرخواهی محکوم علیه پس از اجرای رأى، بتوان از طریق ضامن یا از محل تأمین اخذشده، اجرای حکم را بی اثر کرد و وضع را به حالت قبل از اجرای حکم بر گرداند.

تضمین و تأمین اخذشده تا زمان ابلاغ واقعی حکم و قطعیت آن باید اعتبار داشته باشد. هر چند در مورد طلاق و به ویژه پس از ازدواج مجدد زن پس از اجرای صیغه طلاق، اعاده وضع به حالت قبل از اجرای حکم بسیار دشوار بوده و آثار زیان‌بار اجتماعی و اخلاقی در پی خواهد داشت.

عدم ضرورت ارائه شناسنامه طرف غایب

در صورت صدور حکم طلاق و در صورتی که زوج غایب باشد آیا برای اجرای صیغه طلاق زوجه مکلف به ارائه شناسنامه زوج به منظور ثبت واقعه طلاق در آن است؟ اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/ ۱۱۰۲۸ مورخ ۱۲/ ۱۰ /۱۳۷۱ ابراز عقیده کرده است: «زوجه مکلف به ارائه سند سجلی زوج نیست و چون دفترخانه صادر کننده دفترچه ازدواج مشخصات مندرج در سند ازدواج را از روی شناسنامه ارائه شده از ناحیه زوج تنظیم کرده است لذا در شرایطی که زوج غایب بوده و شناسنامه اش در دسترس نباشد مسئول دفتر طلاق باید با توجه به مشخصات مندرج در دادنامه و عقدنامه، واقعه طلاق را ثبت نماید».

از آنجا که قانون حمایت خانواده از جمله قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی می باشد و درباره کلیه اتباع ایرانی پیرو هر مذهبی که باشند حکومت دارد. بنابراین اخذ گواهی عدم امکان سازش قبل از ایقاع طلاق برای همه الزامی است ولی اجرای صیغه طلاق و سایر تشریفات آن بر طبق قواعد مسلم اهل هر مذهب که در ماده واحده راجع به قانون اجازه رعایت احوال شخصی غیر شیعه مصوب ۱۳۱۲ به آن اشاره شده به عمل خواهد آمد.

چنانچه حکم طلاق زوجین تبعه ایران، از یکی از محاکم کشور بیگانه ما شده است یا زوجین با مراجعه به یکی از مراکز اسلامی خارج از کشی مبادرت به اجرای صیغه طلاق، بین خود نموده باشند؛ آیا طرح دعوای مجدد محاکم داخلی به منظور تنفیذ واقعه مذکور، ضرورت دارد؟ هرگاه حکم طنز با رعایت مقررات احوال شخصیه کشور متبوع زوجین صادر شده باشد، مراجع رسمی ثبت واقعه طلاق، حکم را چگونه اجرا خواهد نمود؟

به موجب ماده ۹۷۲ قانون مدنی احکام صادره از محاکم خارجه، همچنین اسناد رسمی لازم الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی توان، در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد»؛ بنابراین در فرض سوال که حکم طلاق از طرف دادگاه کشور بیگانه صادر و یا این که صیغه طلاق از طرف مراجع غیر رسمی اجرا شده، زوجین برای تنفیذ و ثبت واقعه طلاق، باید طبق مقررات قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/ ۷ / ۷۱، مجمع مصلحت نظام، به دادگاه صلاحیت دار مراجعه، و دادگاه پس از احراز این که طلاق با رعایت مقررات قانون کشور متبوع، زوجین اجرا شده امر به ثبت واقعه مذکور صادر خواهد نمود.

هنوز امتیازدهی نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید